Kontakt z nami

Nasz Partner

Logo Simple Green

O firmie

O Nas

ProEco to zespół ludzi z doświadczeniem w różnych dziedzinach. Swój sukces chcemy budować na oferowaniu wysokiej jakości środków czyszczących, zaufaniu klienta i ciągłym doskonaleniu swoich działań.

Będąc zainspirowanym unikalnością i skutecznością produktów Simple Green zagranicą oraz chcąc połączyć zainteresowanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem z profesjonalnym działaniem, postanowiliśmy przenieść sukces Simple Green na polski rynek i zaoferować firmom profesjonalne, ekologiczne środki czyszczące.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów Simple Green.

Misja, wizja, wartości

„Jako firma społecznie odpowiedzialna chcemy stać się liderem na polskim rynku dostarczając wysokiej jakości, bezpiecznych dla środowiska środków czyszczących".

Zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko i skuteczność - to wartości, na których budujemy przyszłość firmy ProEco i istnienie produktów Simple Green w Polsce.

CSR i Zrównoważony Rozwój

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) czyli biznes społecznie odpowiedzialny i sustainable growth (z ang. zrównoważony rozwój) to podejścia, na których ProEco opiera swoją działalność. W czasach dynamicznego i intensywnego rozwoju gospodarczego, przedsięwzięcia ludzkie nie zawsze ma ją pozytywny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Dlatego myślenie o przyszłych pokoleniach oraz jak najmniej inwazyjne i destrukcyjne działania powinny Nam przyświecać. ProEco chcąc mieć swój udział w dbaniu o otoczenie i środowisko, zamierza promować utrzymanie czystości produktami Simple Green - środkami przyjaznymi dla środowiska.

Definicja Corporate Social Responsibility: z ang. społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialność przedsiębiorstw za swoje działanie i wpływ na społeczeństwo. Biznes społecznie odpowiedzialny zakłada w swoich dążeniach włączenie interesów i praw lokalnej społeczności, środowiska naturalnego oraz konsumentów do strategii biznesowej przedsiębiorstwa, współpracując ze wszystkimi stronami, tj. dostawcy, odbiorcy, pracownicy, właściciele, władze lokalne i samorządowe, lokalna społeczność (źródło: Komisja Europejska).

Definicja Sustainable Growth: z ang. zrównoważony rozwój to rozwój, który bierze pod uwagę bieżące potrzeby i ich zaspokajanie nie naruszając zdolności przyszłych pokoleń do zadowolenia ich potrzeb. Innymi słowy, zrównoważony rozwój (wzrost) zakłada, iż obecny rozwój nie zagraża i nie ogranicza możliwości wzrostu przyszłym pokoleniom. Zrównoważony rozwój obejmuje trzy aspekty: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Te trzy obszary powinny być uwzględnione w równym stopniu w działalności przedsiębiorstw (źródło: Komisja Europejska).